استعلام و خرید

قیمت نبشی ظهوریان

برندهای منتخب
ظهوریان

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 14:59 1402/12/12
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز ضخامت طول شاخه واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۸۰*۸۰ ۷ ۶ متری کیلوگرم انبار
25,690 تومان
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار
25,690 تومان
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار
25,690 تومان
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار
25,690 تومان
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم انبار
25,690 تومان
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه ۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,370 تومان
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخان ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,140 تومان
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,140 تومان
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخان ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,140 تومان
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,140 تومان
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
25,140 تومان

کارشناسان فروش