استعلام و خرید

قیمت نبشی شکفته

برندهای منتخب
شکفته

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 15:11 1402/12/12
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز ضخامت طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۳ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
25,960 تومان
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
25,870 تومان
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
25,870 تومان
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
25,180 تومان
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخان ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
25,140 تومان
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
24,860 تومان
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
24,820 تومان
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار شکفته
24,770 تومان
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار
24,770 تومان
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه ۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
24,400 تومان
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخان ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
24,040 تومان
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
23,850 تومان
نبشی 8*80*80 شکفته 12 متری کارخانه ۸۰*۸۰ ۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 شکفته 12 متری کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه شکفته
تماس بگیرید

کارشناسان فروش