استعلام و خرید

قیمت نبشی آریان فولاد

برندهای منتخب
آریان فولاد

کارشناسان فروش

آخرین بروزرسانی : 16:04 1402/12/07
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام سایز ضخامت طول شاخه واحد محل بارگیری برند قیمت نوسانات
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
26,510 تومان
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
26,510 تومان
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
25,320 تومان
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
25,320 تومان
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
24,770 تومان
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
24,400 تومان
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران ۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم انبار آریان فولاد
24,400 تومان
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
24,080 تومان
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
24,080 تومان
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
23,850 تومان
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۷۰*۷۰ ۷ ۶ متری کیلوگرم کارخانه
23,850 تومان
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
23,400 تومان
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
23,400 تومان
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
23,400 تومان
نبشی 5*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
تماس بگیرید
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه ۷۰*۷۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه آریان فولاد
تماس بگیرید

کارشناسان فروش