دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

میلگرد استنلس استیل 316

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر

وارداتی

5

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۵۶.۹۸۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر

وارداتی

10

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر

وارداتی

14

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر

وارداتی

15

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر

وارداتی

16

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر

وارداتی

20

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر

وارداتی

25

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر

وارداتی

28

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر

وارداتی

30

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر

وارداتی

40

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر

وارداتی

45

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر

وارداتی

50

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر

وارداتی

55

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر

صبا فولاد زاگرس

60

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر

وارداتی

65

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر

وارداتی

70

316L

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۴۵.۴۵۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل