دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
استاندارد
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت هاش ترک-کره

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

استاندارد

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

هاش سنگین ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

18

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

20

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

22

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

24

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

26

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۱.۸۲۰ تومان

هاش سنگین ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

28

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

30

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۸.۱۸۰ تومان

هاش سنگین ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

32

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

34

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

36

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

38

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

40

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

۶۷.۲۷۰ تومان

هاش سنگین ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

45

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۵۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

55

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۶۰ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

60

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

هاش سنگین ۶۵ ترک-کره ۱۲ متری

وارداتی

65

HEB

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل