دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۴*۴۰*۴۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۹۱۰ تومان

نبشی ۳*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

3

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۴*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

3

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۳۶۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۳.۲۷۰ تومان

نبشی ۴*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۵*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۰۹۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۵*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۷*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

7

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۶*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

6

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸*۸۰*۸۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۲۷۰ تومان

نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۶ متری کارخانه

ناب تبریز

10

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل