دسته بندی
برند
برند
بیشتر
سایز
بیشتر
آلیاژ
بیشتر
محل تحویل
واحد

جدول وزنی

Form

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

برند منتخب

قیمت‌ها بدون احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

نام محصول

برند

سایز

آلیاژ

محل تحویل

واحد

قیمت

نمودار

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

10

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

10

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

3

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۹۱۰ تومان

نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

3

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۸۲۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

4

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته ۶ متری کارخان

جاوید بناب

4

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۳۶۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری کارخان

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

5

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

5

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

6

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

6

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۱۲ متری کارخانه

شکفته

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

8

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۶۴۰ تومان

نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران

شکفته

10

ST37

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶.۷۳۰ تومان

نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۶ متری کارخانه

شکفته

8

ST37

کارخانه

کیلوگرم

۲۴.۱۸۰ تومان

محصولات بیشتر

پشتیبانی و پیگیری مداوم

قیمت‌های رقابتی و منصفانه

ضمانت کیفیت محصولات

خدمات سریع حمل و نقل