استعلام و خرید

قیمت ورق گالوانیزه

برندهای منتخب
کاشان هفت الماس تاراز

کارشناسان فروش

کاشان

آخرین بروزرسانی : 11:04 1401/07/10
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۳ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
31,652 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۳۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
30,000 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
29,542 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
29,542 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
29,267 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
29,267 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
28,624 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
28,166 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
27,248 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
26,514 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
26,514 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
25,046 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
25,046 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
24,358 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
24,358 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
24,037 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
24,037 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,945 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,945 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ کاشان رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۳۵ ۱۰۰۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۳ ۱۲۵۰ کاشان رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

هفت الماس

آخرین بروزرسانی : 09:42 1401/07/09
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
27,982 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
27,982 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
27,065 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
26,973 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
26,789 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
25,872 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
25,230 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
25,230 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
24,496 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
24,496 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
24,221 تومان
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
24,221 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,945 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,945 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کیلوگرم
23,945 تومان
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,854 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,854 تومان
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,854 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,762 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,762 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
23,670 تومان
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۲۵۰ هفت الماس انبار کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ۰.۵۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول انبار کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید

تاراز

آخرین بروزرسانی : 09:41 1401/07/09
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام ضخامت (mm) عرض (mm) برند حالت محل بارگیری واحد قیمت نوسانات
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۲ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۲ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۵ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱.۲ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱.۲ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۱ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۱ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۹ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۸ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۷ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۶ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۲۵۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ تاراز ۱۰۰۰ رول کارخانه ۰.۵۵ ۱۰۰۰ تاراز رول کارخانه کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ تاراز ۱۲۵۰ رول کارخانه ۰.۵ ۱۲۵۰