استعلام و خرید

قیمت ورق آلومینیوم

برندهای منتخب
آلومینیوم پارس پارس آلومان کار نورد آلومینیوم اراک

کارشناسان فروش

آلومینیوم پارس

آخرین بروزرسانی : 14:24 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
187,156 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۴ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
187,156 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
187,156 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
177,982 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۸ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
177,982 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۷ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
177,982 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
177,982 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
177,982 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۰.۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۰.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۰.۸ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
163,303 تومان

پارس آلومان کار

آخرین بروزرسانی : 14:24 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۰.۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۴ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
163,303 تومان

نورد آلومینیوم اراک

آخرین بروزرسانی : 14:24 1402/02/06
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • معاملات در حال انجام
نام آلیاژ ضخامت حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۳ رول ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
163,113 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۴ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
163,113 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۴ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
163,113 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۳ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
163,113 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۲.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,649 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۸ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۲.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۲ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰ نورد اراک ۳۱۰۵ ۲ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۲ رول ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۵ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۲۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ ۳۱۰۵ ۱.۲۵ رول عرض ۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۲۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۲۵ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۱ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰ ۳۱۰۵ ۱ رول عرض ۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۸ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۸ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۲۵۰ ۳۱۰۵ ۰.۸ رول عرض ۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۸ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۷ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۷ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۷ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۲۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۶ رول عرض ۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۶ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۶ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۶ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ رول عرض ۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۴ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۴ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۴ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۴ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۳ رول عرض ۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
162,186 تومان
ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۱.۵ ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
133,221 تومان
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۲۵۰ ۳۱۰۵ ۰.۷ رول عرض ۱۲۵۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
113,037 تومان
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ ۰.۷ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
تماس بگیرید

کارشناسان فروش