استعلام و خرید

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

برندهای منتخب
پارس آلومان کار آلومینیوم پارس نورد آلومینیوم اراک

کارشناسان فروش

پارس آلومان کار

آخرین بروزرسانی : 17:02 1401/11/01
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار ۱۰۵۰ ۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کا ۱۰۵۰ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار ۱۰۵۰ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ پارس آلومان کار انبار
135,973 تومان

آلومینیوم پارس

آخرین بروزرسانی : 17:02 1401/11/01
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۳ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۲.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۲.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۲ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۱.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۱ شیت ۲۵۰۰*۱۲۵۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس ۱۰۵۰ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ آلومینیوم پارس انبار
135,973 تومان

نورد آلومینیوم اراک

آخرین بروزرسانی : 17:02 1401/11/01
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
  • اتمام معاملات
نام آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند محل بارگیری قیمت نوسانات
ورق آلومینیوم آجدار ۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
124,046 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۴ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
124,046 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۳ شیت ۲۵۰۰*۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
124,046 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۳ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
124,046 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۲.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۲.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۲ شیت ۲۵۰۰*۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۲ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۱.۵ شیت ۲۵۰۰*۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۱.۵ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۱ شاخه ۶ متری ۲۵۰۰*۱۲۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک ۳۱۰۵ ۱ شیت ۲۰۰۰*۱۰۰۰ نورد آلومینیوم اراک انبار
123,129 تومان

کارشناسان فروش