استعلام و خرید

قیمت میلگرد استیل

کارشناسان فروش

۱.۴۸۴۱

آخرین بروزرسانی : 10:23 1401/12/16
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز حالت واحد آلیاژ قیمت نوسانات
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 6 میلیمتر ۶ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
568,808 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 60 میلیمتر ۶۰ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 40 میلیمتر ۴۰ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 25 میلیمتر ۲۵ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 15 میلیمتر ۱۵ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 12 میلیمتر ۱۲ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز ۱۰ میلیمتر ۱۰ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان
میلگرد استیل آلیاژ ۳۱۰ سایز 45 میلیمتر ۴۵ ۶ متری کیلوگرم ۱.۴۸۴۱
550,459 تومان

۳۱۶L

آخرین بروزرسانی : 10:23 1401/12/16
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز حالت واحد آلیاژ قیمت نوسانات
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۳۰ میلیمتر ۱۳۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
333,234 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۲۰ میلیمتر ۱۲۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
329,400 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۹۰ میلیمتر ۹۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
329,400 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۵ میلیمتر ۸۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
326,523 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۸۰ میلیمتر ۸۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۷۰ میلیمتر ۷۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۵ میلیمتر ۶۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۶۰ میلیمتر ۶۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۵ میلیمتر ۵۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵۰ میلیمتر ۵۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۵ میلیمتر ۴۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۴۰ میلیمتر ۴۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۰ میلیمتر ۳۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸ میلیمتر ۲۸ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۵ میلیمتر ۲۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۰ میلیمتر ۲۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۶ میلیمتر ۱۶ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵ میلیمتر ۱۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۴ میلیمتر ۱۴ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۰ میلیمتر ۱۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۵ میلیمتر ۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
314,060 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۸۰ میلیمتر ۲۸۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۲۲۰ میلیمتر ۲۲۰ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۱۵۵ میلیمتر ۱۵۵ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۱۶L سایز ۳۶ میلیمتر ۳۶ ۶ متری کیلوگرم ۳۱۶L
تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : 10:23 1401/12/16
قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
 • اتمام معاملات
نام سایز حالت واحد آلیاژ قیمت نوسانات
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶ میلیمتر ۴۰ ۶ متری کیلوگرم
219,083 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸ میلیمتر ۸ ۶ متری کیلوگرم
219,083 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۸۰ میلیمتر ۸۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۵ میلیمتر ۶۵ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۶۰ میلیمتر ۶۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۵ میلیمتر ۵۵ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵۰میلیمتر ۵۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳۰ میلیمتر ۳۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۵ میلیمتر ۲۵ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۰ میلیمتر ۲۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۴ میلیمتر ۱۴ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۲ میلیمتر ۱۲ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۱۰ میلیمتر ۱۰ ۶ متری کیلوگرم
214,358 تومان
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۵ میلیمتر ۵ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۳ میلیمتر ۳ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L سایز ۲۸۰ میلیمتر ۲۸۰ ۶ متری کیلوگرم
تماس بگیرید

کارشناسان فروش

قیمت میلگرد استیل در نیک فولاد مدام به‌روز رسانی می‌شود. بنابراین جداول قیمت‌گذاری میلگرد استیل را در این صفحه می‌توان منبع دقیقی از اطلاعات دانست. پس اگر در زمینه ساخت و ساز فعالیت می‌کنید و یا به عنوان یک صنعتگر با میلگرد استیل سروکار دارید، لازم است مدام به این صفحه سر بزنید. چرا که آخرین تغییرات بازار آهن‌آلات در لحظه، در قیمت‌گذاری میلگرد استیل نیک فولاد اعمال می‌شود. همچنین در این صفحه نحوه قیمت‌گذاری میلگرد استیل را یاد می‌گیرید!

آشنایی با میلگرد استیل

میلگرد استیل مقطعی فولادی از جنس استیل ضدزنگ است که با ترکیبات آلیاژی متفاوت تولید می‌شود. این محصول با عنوان لوله گرد یا میله گرد نیز شناخته می‌شود. به هر حال قابلیت‌های خاص استیل ضد زنگ باعث شده‌است که میلگرد استنلس استیل کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف داشته باشد. صنایع غذایی، صنعت پتروشیمی، صنعت نفت و گاز  و ساخت و ساز بیشترین استفاده را از این محصول می‌کنند. این مقطع فلزی در مقابل رطوبت زنگ نمی‌زند و همچنین در دماهای خیلی بالا مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهد. البته قابلیت‌های میلگرد استیل بیشتر از این حرف‌ها است.

مشخصات میلگرد استیل

این مقطع فولادی به دلیل برخورداری از قابلیت‌های زیر، بازار فروش پررونقی دارد:

 • شکل پذیری و چکش‌خواری
 • استحکام تسلیم بالا
 • استحکام پیوندی
 • مقاومت در برابر زلزله
 • مقاومت در برابر خوردگی
 • مقاومت حرارتی بالا
 • مقرون‌به‌صرفه و ایمن در استفاده
 • عدم کاهش استحکام در اتصالات جوش داده‌شده

انواع میلگرد استیل

یکی از فاکتورهای مؤثر در قیمت میلگرد استنلس استیل، نوع آن است. بر این اساس دو دسته کلی از میلگرد استیل وجود دارد:

 • میلگرد ساده استیل: این محصول سطح صافی داشته و در سایزهای مختلف از 6 تا 50 میلی‌متر موجود است. . از آنجاییه این نوع میلگرد استیل به راحتی بریده شده و بدون آسیب خم می‌شوند، کاربردگسترده‌ای دارند. میلگرد ساده استیل در بتن برای اهداف خاص، مانند رولپلاک در درزهای انبساط، اتصالات انقباضی در جاده‌ها و باندها و همچنین برای مارپیچ ستون‌ها استفاده می‌شود.
 • میلگرد آجدار استیل: این محصول دارای فرورفتگی و برجستگی‌هایی در سطح خود می‌باشد. این آج‌هاب باعث اتصال بهتر میلگرد با مصالحی مانند بتن می‌شود. خواص کششی میلگرد آجدار استیل در مقایسه با دیگر میلگردها بیشتر است. این میلگردها از قطر 6 تا 50 میلی‌متر تولید می‌شوند.

نحوه تعیین قیمت روز میلگرد استیل بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

عاملی که بیشتر از همه قیمت روزانه میلگرد استیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوسان قیمت‌ها در بازار آهن‌الات است. یعنی با تغییر نرخ ارز در بازارهای خارجی و با توجه به تورم موجود در بازارهای داخلی، قیمت میلگرد استیل نیز دچار تغییر می‌شود. اما عوامل دیگری نیز وجود دارند که در دوره‌های زمانی طولانی‌تری تأثیرشان را اعمال می‌کنند. اما به هر حال هر کدام از این عوامل نیز سهم خودشان را در تعیین قیمت نهایی میلگرد استیل دارند:

 • نرخ میلگرد براساس گرید: گرید یک عامل اساسی در تعیین میزان کاربرد و البته قیمت میلگرد است. گرید که با عنوان آلیاژ نیز در جداول به آن اشاره می‌شود، درواقع مشخص می‌کند که یک مقطع دارای چه ترکیبی از آلیاژهای مختلف است. یعنی شما با دانستن گرید میلگرد استیل می‌توانید بفهمید که آلیاژهای مختلف چند درصد از ترکیبات آن را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب قیمت میلگرد استیل 304 با قیمت میلگرد استیل۳۱۶ یا میلگرد استیل ۳۰۹، میلگرد استیل ۳۱۰، میلگرد استیل ۳۲۱ و میلگرد استیل ۴۳۰ فرق دارد.
 • نرخ میلگرد استیل با سایزهای متفاوت: میلگردهای استیل با ضخامت‌های مختلفی تولید می‌شوند. ضخامت در جداول قیمت‌گذاری این محصول با عنوان سایز اشاره می‌شود. برای مثال گاهی کلاف‌های میلگرد استیل در ضخامت‌های ۱.۶، ۲٪ ۲.۵ تا ۵ میلی‌متر در بازار وجود دارد. از طرفی شاخه‌های ۴ یا ۶ متری میلگرد استیل نیز دارای ضخامت ۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر هستند. به هر حال هر کدام از این ضخامت‌ها باعث تغییر در قیمت میلگرد استنلس استیل می‌شود.
 • نرخ میلگرد استیل براساس برند: عامل سوم که گاهی بیشتر از دو عامل دیگر در تفاوت قیمت‌ها نقش دارد، برند است. هر کارخانه‌ای می‌تواند تا حدودی در تعیین قیمت نهایی محصول خود نقش داشته‌باشد. با اینحال گاهی نام یک برند شناخته‌شده خود عاملی برای بالا رفتن قیمت میلگرد استیل نسبت به محصول دیگر برندها می‌شود.

خرید میلگرد استیل

خرید میلگرد استیل مراحلی دارد که باید قدم به قدم طی بشود. خوشبختانه امکان انجام تمام این مراحل توسط کارشناسان فروش و مشاوران نیک فولاد وجود دارد. کافی است که گوشی تلفن خود را بردارید و یا به صورت آنلاین بر روی گزینه تماس با ما کلیک کنید:

 1. استعلام قیمت میلگرد استیل روز: علاوه بر دسترسی به جداول قیمت‌گذاری دقیق و به‌روز نیک فولاد، امکان استعلام لحظه‌ای قیمت میلگرد استیل از کارشناسان این مجموعه نیز وجود دارد.
 2. مشاوره با تیم کارشناسی زبده: هر سؤالی که در زمینه تأمین میلگرد استیل ذهنتان را مشغول کرده و یا هر چالشی که سر راه احداث پروژه ساختمانی و یا صنعتی شما قرار گرفته‌است، نباید نگرانتان کند. چرا که یک تیم کاربلد از کارشناسان حوزه آهن‌آلات در نیک فولاد آماده کمک به شما هستند.
 3. ثبت سفارش: بعد از آگاهی از قیمت در همان تماس می‌توانید مقدار و نوع میلگرد استیل موردنیازتان را سفارش بدهید. در این مرحله اطلاعاتی از قبیل؛ زمان تحویل سفارش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 4. تحویل بار: میلگرد استیلی که سفارش داده‌اید درست در زمانی که از قبل به شما اعلام شده‌است، به دستتان می‌رسد. در نیک فولاد، تحویل سفارشات حتی یک روز هم تأخیر ندارد.
 5. دریافت خدمات: علاوه بر خدمات بدیهی مانند پشتیبانی ۲۴ ساعته و امکان مرجوعی محصول، فروش اعتباری میلگرد استیل نیز در نیک فولاد انجام می‌گیرد.

+ نمایش بیشتر