استعلام و خرید

خرید میلگرد از بورس کالا

معاملات مقاطع فولادی در هفته پایانی فروردین 1402

در هفته پایانی فروردین 1402، بورس کالا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد معاملات متنوعی بود. در این دو روز کالاهای فولادی متنوع از جمله تیرآهن نبشی و ناودانی میلگرد انواع ورق خرید و فروش شد.

مجموعا ۱۳۶،۸۸۳ تن انواع میلگرد آجدار با نرخ پایه میانگین موزون ۲۰۴،۲۳۸ ریال ( ۲۲،۲۶۰ تومان +vat ) در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در بورس کالا معامله شد.

در روز چهارشنبه 30 فروردین ماه سال 1402 حجم زیادی میلگرد توسط تولیدکننده های مختلف عرضه شد.

شرکت گروه ملی ۶،۸۱۶ تن میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه برای این محصول ۱۹،۸۲۴ تن بود که در نهایت ۶،۸۱۶ تن با نــــرخ پایانـــی ۲۱۴،۱۵۵ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

شرکت روهینا ۲،۴۲۰ تن میلگرد ۲۲ تا ۳۲ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه  برای این میلگرد ۱،۴۹۶ تن بود که در نهایت  ۱،۰۱۲ تن و با نــــرخ پایانـــی ۲۰۴،۶۸۰ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

شرکت جهان فولاد سیرجان ۲،۰۰۰ تن میلگرد ۲۲ تا ۳۲ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه  برای این میلگرد ۶،۹۷۵ تن بود که در نهایت  ۲،۰۰۰ تن و با نــــرخ پایانـــی ۲۱۷،۵۳۴ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

شرکت صائب ۲،۵۹۲ تن میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه  برای این میلگرد ۸،۶۱۶  تن بود که در نهایت  ۲،۵۹۲ تن و با نــــرخ پایانـــی ۲۳۶،۱۱۰ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

شرکت میلگرد آذربایجان ۲،۲۰۰ تن میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه  برای این میلگرد ۱۵،۱۳۶ تن بود که در نهایت  ۲،۲۰۰ تن و با نــــرخ پایانـــی ۲۲۹،۶۵۴ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

شرکت میلگرد ظفربناب ۱،۹۹۲ تن میلگرد ۲۲ تا ۳۲ A3 با نــــــرخ پایــــه ۲۰۴،۶۸۰ ریال عرضه کرد. تقاضــای اولیه  برای این میلگرد ۱،۵۸۴ تن بود که در نهایت  ۶۰۰ تن و با نــــرخ پایانـــی ۲۰۴،۶۸۰ ریال بدون ارزش افزوده معامله شد.

گروه ملی میلگرد ۲۲ و۲۵ و ۳۲ A3 حجــم عرضــه : ۲،۹۲۸ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۶،۴۳۲ تن حجــم معاملــه : ۲،۹۲۸ تن   نــــرخ پایانـــی : ۲۱۲،۲۷۳ ریال
 ارگ تبریز   میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 حجــم عرضــه : ۱،۰۵۶ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۱،۵۴۰ تن حجــم معاملــه : ۱،۰۵۶ تن نــــرخ پایانـــی : ۲۱۹،۹۹۹ ریال
ابرکوه  میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 حجــم عرضــه : ۶،۰۷۲ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۲۰،۳۹۴ تن حجــم معاملــه : ۶،۰۷۲ تن  نــــرخ پایانـــی : ۲۲۱،۴۹۳ ریال
عتیق آذر سهند  میلگرد ۲۲و۲۵ A3 حجــم عرضــه : ۱،۱۸۸ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۳،۷۶۲ تن حجــم معاملــه : ۱،۱۸۸ تن   نــــرخ پایانـــی : ۲۳۸،۸۹۱ ریال
جهان فولادسیرجان میلگرد ۱۲ A3 حجــم عرضــه : ۲،۰۰۰ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۱۴،۲۷۵ تن حجــم معاملــه : ۲،۰۰۰ تن   نــــرخ پایانـــی : ۲۳۳،۴۱۴ ریال
آذرامین میلگرد ۲۲تا۳۲ A3 حجــم عرضــه : ۱،۲۰۰ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۴،۲۴۸ تن حجــم معاملــه : ۱،۲۰۰ تن  نــــرخ پایانـــی : ۲۲۱،۸۸۶ ریال
 پردیس آذربایجان میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 حجــم عرضــه : ۱،۴۰۸ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۳،۴۵۴ تن حجــم معاملــه : ۱،۴۰۸ تن   نــــرخ پایانـــی : ۲۲۳،۸۹۹ ریال
 ذوب آهن اصفهان  میلگرد ۲۲تا۳۲ A3 ؛حجــم عرضــه : ۱،۹۰۰ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۶،۸۲۵ تن حجــم معاملــه : ۱،۹۰۰ تن نــــرخ پایانـــی : ۲۲۹،۲۲۶ ریال
شرکت روهینا میلگرد ۱۴ تا ۲۰ A3 حجــم عرضــه : ۵،۵۸۸ تن نــــــرخ پایــــه : ۲۰۴،۶۸۰ ریال تقاضــای اولیه : ۲،۵۷۴ تن حجــم معاملــه : ۲،۰۹۰ تن   نــــرخ پایانـــی : ۲۰۴،۶۸۰ ریال

Leave a comment