استعلام و خرید

معاملات بورس کالا بهمن

آمار معاملا بورس کالا در هفته سوم بهمن 1400

بازار بورس کالا در هفته ای که گذشت شاهد عرضه سبدهای متنوع که عمدتا تیرآهن از کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد، بوده است. از سبدهای مختلف این عرضه به سبد تیرآهن 20 و 22 و 24 ، سبدهای تیرآهن مخلوط، تیرآهن طول کوتاه 20 نیمه سبک ، تیرآهن 24 و 27 اشاره کرد. آمار معاملا بورس کالا در هفته سوم بهمن 1400 را در ادامه می خوانید.

آمار معاملا بورس کالا در هفته سوم بهمن

سبد تیرآهن 20، 22 و 24 با قیمت پایه عرضه 146,500 ریال و به مقدار 1,012 تن قابل عرضه بود. حجم تقاضا برای این مقاطع 2530 تن بود که در نهایت با قیمت پایانی میانگین موزون 147,929 ریال و با حجم 1012 تن معامله شد.

سبدهای تیرآهن مخلوط با کالاها و قیمت های مختلف که دارای قیمت های پایه عرضه 169000، 144000 و 136,000 ریال بود که در نهایت با قیمت میانگین پایانی 170,589، 144,271 ، 137,000 و 136,499 ریال و به مقدار 3864 تن  معامله شد.

تیرآهن طول کوتاه 20 نیمه سبک با قیمت پایه عرضه 139,000 ریال و به مقدار 1,012 تن قابل عرضه بود. حجم تقاضا برای این مقاطع 1,035 تن بود که در نهایت با قیمت پایانی میانگین موزون 139,000 ریال و با حجم 506 تن معامله شد.

تیرآهن طول کوتاه 20 نیمه سبک با قیمت پایه عرضه  144,000 ریال و به مقدار 1,012 تن قابل عرضه بود. حجم تقاضا برای این مقاطع 3,381 تن بود که در نهایت با قیمت پایانی میانگین موزون 144,484 ریال و با حجم  2,484 تن معامله شد.

در این بازار شمش بلوم (150*150)5SP هم توسط آهن و فولاد ارفع، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو و جهان فولاد سیرجان عرضه شد. این کالای استراتژیک با قیمت عرضه پایه مختلف توسط شرکت ها در تابلو ثبت شد. شمش بلوم آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه 127,686ریال، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو و جهان فولاد سیرجان هم با قیمت 127127 ریال این کالا را عرضه کردند. در مجموع 19000 تن این کالا معامله شد.

سبد ناودانی ذوب آهن

ناودانی دیگر کالای عرضه شده توسط ذوب آهن بود. سبد ناودانی ذوب آهن با قیمت پایه 166,000 و به حجم 989 تن در تابلو ثبت و با قیمت میانگین پایانی 169,777 و به حجم 3956 تن معامله شد.

در نهایت ورق گالوانیزه خودرو توسط شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری و با قیمت 263,577 ریال و به حجم 4,450 تن معامله شد.

Leave a comment