استعلام و خرید

آمار معاملات تالار صنعتی بورس کالا

آمار معاملات تالار صنعتی بورس کالا در هفته اول تابستان 1401

در اولین هفته از بازار بورس کالا در تابستان، دو سبد میلگرد ساده صنعتی ذوب آهن معامله شد. این محصول مهم و حیاتی در صنعت ساخت و ساز ، با تقاضا و عرضه قابل توجهی همراه بود. آمار معاملات تالار صنعتی بورس کالا در هفته اول تابستان 1401 را در ادامه بخوانید.

سبد میلگرد ساده صنعتی اول با تقاضای 10000 تنی همراه بود که نهایتا با حجم عرضه ی 10000 تن همراه بود. سبد دوم نیز با تقاضی 20000 تنی و نهایتا معامله 20000 تنی همراه شد.

قیمت پایه عرضه برای هر دو سبد 19900 تومان اعلام شد  که در نهایتا با قیمت پایانی میانگین موزون 19900 تومانی در تابلوی معاملات ثبت گردید.

 

Leave a comment